ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต้นสน วอนอย่าขีดเขียนพระพุทธรูปภายในศาสนสถาน