ปธน.ฟิลิปปินส์ แนะทำพิธีเซ่นไหว้ ขอให้ “ภูเขาไฟตาอัล” สงบ