กรมอุตุฯ ชี้ฝุ่นปกคลุมภาคกลาง-กทม. อย่าห่วง!  17 ม.ค. ปัญหาลดลง