ยิ่งใกล้ ยิ่งขึ้น!!! ราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้นกระทบเนื้อหมูสดพุ่ง 20-40 บาทต่อกก. รับตรุษจีน