มหาดไทย ประกาศ จำนวนประชากรไทย ล่าสุด กว่า 66 ล้านคน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เผยแพร่จำนวนประชากรไทยตามทะเบียนราฎรทั่วราชอาณาจักร จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2562 มีทั้งสิ้น 66.5 ล้านคน ในจำนวนนี้เฉียด 1 ล้านคน ไม่ได้สัญชาติไทย

สำนักงานทะเบียนกลาง ออกประกาศเรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 โดยแยกเป็นกรุงเทพฯและจังหวัดต่างๆ รวม 77 จังหวัด พบว่า ประชากรทั่วประเทศมีสัญชาติไทย ทั้งสิ้น 66,558,935 คน เป็นผู้ชาย 32,110,775 คน ผู้หญิง 33,503,382 คน  ส่วนที่ไม่ได้สัญชาติไทย 944,778 คน เป็นผู้ชาย 494,325 คน ผู้หญิง 450,453 คน

เสี่ยง "คนไร้คู่พุ่ง" เหตุหญิงมากกว่าชาย 1.29 ล้าน

"เหล้า-บุหรี่" สาเหตุหลักทำชายน้อยกว่าหญิง

นอกจากนี้ หากแยกตามรายจังหวัด พบว่า  5 จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด คือ 1.กรุงเทพฯ 5,666,264 คน 2.นครราชสีมา 2,645,927 คน 3.อุบลราชธานี 1,878,146 คน 4.จังหวัดขอนแก่น 1,802,876 คน และอันดับที่ 5.จังหวัดเชียงใหม่ 1,779,255 คน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีประชากรที่ไม่ได้สัญชาติไทยมากที่สุด 148,006 คน

ยอดแรงงานข้ามชาติลงทะเบียนกว่า 1.3 ล้านคน

ข้อมูล : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ