ฝุ่นปกคลุมเมืองกรุงฯ “PM 2.5” พุ่งสูงสุดในรอบเดือน