กรรมการโรคติดต่อประชุมรับมือ หลังพบผู้ป่วยอู่ฮั่นที่ญี่ปุ่นอีก 1 ราย