สธ.พบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่รายที่ 2