“ศรีสะเกษ” พบผู้ต้องสงสัย อาจติดไวรัสโคโรนา 1 ราย ส่งตัวเข้ากักกัน