"อนุทิน" ไลฟ์สด! ไม่จำเป็นต้องปิดประเทศ เราคุมอยู่!