เครื่องบำบัดอากาศต้นแบบ ลดมลพิษ PM 2.5


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นห่วงประชาชนในเรื่องมลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จึงมีพระบรมราโชบายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการจัดสร้างเครื่องบำบัดอากาศ ต้นแบบ จำนวน 4 เครื่อง ติดตั้งในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ก่อนจะประเมินผล และ เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปต่อยอดในการสร้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์มลพิษทางอากาศต่อไป

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ