​ยามคับขัน! ทหารโบลิเวียวางปืนมานวดแป้ง หลังเผชิญภาวะขาดแคลนขนมปัง