​1 ปี คสช. กับกองทัพทหารบนถนนสายประชาธิปไตย (คลิป)