ก.แรงงานช่วยค่ารักษาผู้ประกันตนบาดเจ็บเหตุกราดยิงโคราช