เคลื่อนร่าง 2 วีรบุรุษอรินทราช 26  จัดพิธีวัดตรีทศเทพวรวิหาร