“ฌอน บูรณะหิรัญ” ขอสื่องดใช้ภาพ-บอกชื่อ ผู้ก่อเหตุกราดยิง สกัดคนเลียนแบบ