บริษัทชี้แจง!  ไม่พบการปนเปื้อนในน้ำเกลือ  KLEAN & KARE

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


บริษัท เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี่ทำหนังสือชี้แจงกรณีเรียกเก็บน้ำเกลือ ชี้บ.ทำโดยสมัครใจ เพราะพบฝุ่นเปื้อนที่ฝา ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อใดๆในน้ำเกลือ

TOP ประเด็นร้อน