จิตแพทย์แนะวิธีเยียวยาจิตใจ หลังผ่านเหตุการณ์โคราช  


รายการเป็นเรื่องเป็นข่าววันนี้ (12 ก.พ.) เชิญจิตแพทย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวหลังเผชิญเหตุร้าย ทำอย่างไรไม่ให้ความกลัวฝังจิตใจยาวนาน

TOP ประเด็นร้อน