พบบ้าน“จ.ส.อ.”ซื้อหลักล้าน แต่ราคาที่ดินจริงแค่ 1 แสนบาท