สร้าง เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ในแบบ มาสเตอร์การ์ด


การเติบโตของเมืองแบบไร้ทิศทาง แนวคิดการทำให้เมืองเติบโตแบบมีทิศทางจึงเริ่มต้นขึ้น กับ 27 เมืองต้นแบบ ที่ทำให้ความเป็น “city possible” หรือ เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ เกิดขึ้นได้

TOP ประเด็นร้อน