รัฐบาล แจงเรือ Seabourn Ovation แวะจอดภูเก็ต 10 ชม.ลูกเรือเป็นชาวยุโรป