หมอจุฬาฯ ชี้จีนใช้เครื่องมือดีช่วยเพิ่มการวินิจฉัยไวรัสโควิด-19