รีวิว ขึ้นเขาคิชฌกูฏ เดินแสวงบุญบนยอดเขา 1,050 เมตรจากระดับน้ำทะเล