คำบอกเล่าจากคนพื้นที่ "สำรวม กาย วาจา ใจ " อานิสงค์แรงแห่งการสักการะ “เขาคิชฌกูฏ”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หัวใจสำคัญของ “ขุนเขา” ที่นักแสวงบุญยอมเดินทางเกือบหมื่นก้าว สักครั้งในชีวิตให้ได้ขึ้นไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องเล่าที่บอกเล่าผ่าน ลุงลุงวรพจน์ ผิวงาม เจ้าหน้าที่ประจำจุดลานผ้าแดงบนยอดเขาคิชฌกูฏ คอยดูแลแนะนำสาธุชนเรือนแสนที่มาเยือนอยู่ ณ ที่แห่งนี้มาเป็นเวลา 40 ปี ตั้งแต่ปี 2523

TOP ประเด็นร้อน