หูเป่ย์เปลี่ยนวิธีนับผู้ป่วยโคโรนา ยอดพุ่งเกือบ 15,000 คน