เมืองโคราช ทำบุญใหญ่ใส่บาตรพระ10,000 รูป อาลัยเหตุกราดยิง