หมอแนะ ป้องกัน โควิด-19 เจลล้างมือต้องมีแอลกอฮอล์ 70-95% เชื้อตายแน่นอน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ในที่สุด ไทยประกาศ ให้ โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 การให้ความรู้และข้อมูลกับประชาชนเพื่อให้รู้เท่าทันโรค จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะวิธีการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคมากที่สุด โดยเฉพาะอุปกรณ์พื้นฐานอย่างหน้ากากอนามัย หรือ เจล ล้างมือต้องมีประสิทธิภาพในการป้องกันเพียงพอ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน