ด่านชายแดนเข้มตรวจวัดอุณหภูมิเข้า-ออก สกัดโควิด-19

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ในต่างจังหวัดต่างตื่นตัวป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะตามแนวชายแดน อย่างที่จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดคัดกรองผู้ที่เข้าออกบริเวณจุดผ่านแดนไทย-กัมพูชา

TOP ประเด็นร้อน