รพ.วชิรฯ แจง หน้ากากอนามัย มีพอใช้ 2 เดือน - ปรับแจกรายคน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ชี้แจงหน้ากากอนามัยในโรงพยาบาลขาดแคลน ไม่เป็นความจริง ยืนยันมีเพียงพอให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใช้ปฏิบัติงานนาน 2 เดือน และเตรียมได้รับเพิ่มเติมจากกรมการค้าภายใน

TOP ประเด็นร้อน