กสร.ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง “โควิด-19” ขอนายจ้าง-ลูกจ้าง ร่วมป้องกัน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ออกประกาศเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมขอความร่วมมือนายจ้างลูกจ้างร่วมป้องกัน กรณีที่ลูกจ้างมีความเสี่ยงจำเป็นต้องไปรับการตรวจรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ ให้นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างใช้สิทธิลาป่วยหรือใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายหรือตามที่ตกลงกัน

TOP ประเด็นร้อน