ส.ป.ก.เตรียมพัฒนาที่ดินฟาร์มไก่ “เอ๋ ปารีณา” ให้เกษตรกรใช้ประโยชน์  

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เลขาฯส.ป.ก. วางแนวทางพัฒนาที่ดินฟาร์มไก่ “ปารีณา” หลังคืนสิทธิ์ถือครอง พร้อมส่งมอบสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดแล้วพร้อมเตรียมพิจารณาอนุญาตให้เกษตรกร 70 รายที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายเข้าใช้ประโยชน์รายละ 2.5 ไร่

TOP ประเด็นร้อน