สบส.ร่อนหนังสือถึงรพ.เอกชน-คลินิกห้ามเก็บเงินค่ารักษาโควิด-19

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่อนหนังสือถึงโรงพยาบาลเอกชน และคลินิกทั่วประเทศ แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ทุกแห่งดำเนินการบนมาตรฐานเดียว ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษา โดยไม่มีภาระค่าใช้จ่าย

TOP ประเด็นร้อน