หลายจังหวัด เริ่มเคอร์ฟิว สกัดโควิด-19 แพร่ระบาด

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลายจังหวัดออกมาตรการปิดเมือง โดยกำหนดช่วงเวลาให้ประชาชนห้ามออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาที่กำหนด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน