กทม. ฝนฟ้าคะนองร้อยละ20 อีสาน-ตะวันออก-กลางฝนเพิ่ม