เรียนออนไลน์ วันแรกวุ่น แอปฯ DLTV เรียนทางไกลโหลดไม่ได้

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


เปิดเรียนออนไลน์วันแรกวุ่น แอปฯ เรียนทางไกลบางช่องทางโหลดไม่ได้ ขณะครอบครัวที่มีบุตรหลายคนอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เหตุจากมีเครื่องรับโทรทัศน์ และกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลเพียงเครื่องเดียว

TOP ประเด็นร้อน