จีน พร้อมดัน วัคซีนโควิด-19 เข้าถึงทุกคนในราคาไม่แพง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หนึ่งในรายงานสมุดปกขาว เกี่ยวกับการรับมือกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 (Fighting COVID-19: China in Action) ของจีนระบุว่า จีนจะทำให้วัคซีนโควิด-19 เป็นสินค้าสาธารณะหลังจากที่มีการทดลองและพร้อมใช้งาน

TOP ประเด็นร้อน