เกาะติดสถานการณ์ โควิด-19

จำนวนผู้ป่วยที่พบทั่วโลก

 • ผู้ติดเชื้อทั้งหมด

  721,049
 • ผู้เสียชีวิต

  33,770
 • รักษาหายแล้ว

  145,971

จำนวนผู้ป่วยที่พบในไทย

 • ผู้ติดเชื้อทั้งหมด

  1,524
 • ผู้เสียชีวิต

  9
 • รักษาหายแล้ว

  111

ประเทศที่พบผู้ติดไวรัสโควิด-19

178 ประเทศ/ดินแดน
 • ประเทศ/ดินแดน
  ผู้ติดเชื้อ
  เสียชีวิต
  รักษาหาย
 • 1. US
  141,811
  2,312
  0
 • 2. Italy
  97,689
  10,779
  13,030
 • 3. China
  81,444
  3,300
  75,460
 • 4. Spain
  80,110
  6,803
  14,709
 • 5. Germany
  62,095
  533
  9,211
 • 6. France
  40,708
  2,611
  7,226
 • 7. Iran
  38,309
  2,640
  12,391
 • 8. United Kingdom
  19,780
  1,231
  151
 • 9. Switzerland
  14,829
  300
  1,595
 • 10. Netherlands
  10,930
  772
  253
 • 11. Belgium
  10,836
  431
  1,359
 • 12. Korea, South
  9,583
  152
  5,033
 • 13. Turkey
  9,217
  131
  105
 • 14. Austria
  8,788
  86
  479
 • 15. Canada
  6,267
  63
  0
 • 16. Portugal
  5,962
  119
  43
 • 17. Norway
  4,284
  25
  7
 • 18. Brazil
  4,256
  136
  6
 • 19. Israel
  4,247
  15
  132
 • 20. Australia
  3,984
  16
  244
 • 21. Sweden
  3,700
  110
  16
 • 22. Czechia
  2,817
  16
  11
 • 23. Ireland
  2,615
  46
  5
 • 24. Denmark
  2,564
  72
  73
 • 25. Malaysia
  2,470
  35
  388
 • 26. Chile
  2,139
  7
  75
 • 27. Luxembourg
  1,950
  21
  40
 • 28. Ecuador
  1,924
  58
  3
 • 29. Japan
  1,866
  54
  424
 • 30. Poland
  1,862
  22
  7
 • 31. Romania
  1,815
  43
  206
 • 32. Pakistan
  1,597
  14
  29
 • 33. Russia
  1,534
  8
  64
 • 34. Thailand
  1,524
  9
  111
 • 35. Philippines
  1,418
  71
  42
 • 36. Saudi Arabia
  1,299
  8
  66
 • 37. Indonesia
  1,285
  114
  64
 • 38. South Africa
  1,280
  2
  31
 • 39. Finland
  1,240
  11
  10
 • 40. Greece
  1,156
  38
  52
 • 41. India
  1,024
  27
  95
 • 42. Iceland
  1,020
  2
  135
 • 43. Panama
  901
  17
  4
 • 44. Dominican Republic
  859
  39
  3
 • 45. Peru
  852
  18
  16
 • 46. Mexico
  848
  16
  4
 • 47. Singapore
  844
  3
  212
 • 48. Argentina
  745
  19
  72
 • 49. Serbia
  741
  13
  0
 • 50. Slovenia
  730
  11
  10
 • 51. Croatia
  713
  6
  52
 • 52. Diamond Princess
  712
  10
  603
 • 53. Colombia
  702
  10
  10
 • 54. Estonia
  679
  3
  20
 • 55. Hong Kong
  641
  4
  112
 • 56. Qatar
  634
  1
  48
 • 57. Egypt
  609
  40
  132
 • 58. United Arab Emirates
  570
  3
  58
 • 59. Iraq
  547
  42
  143
 • 60. New Zealand
  514
  1
  56
 • 61. Algeria
  511
  31
  31
 • 62. Bahrain
  499
  4
  272
 • 63. Morocco
  479
  26
  13
 • 64. Ukraine
  475
  10
  6
 • 65. Lithuania
  460
  7
  1
 • 66. Lebanon
  438
  10
  30
 • 67. Armenia
  424
  3
  30
 • 68. Hungary
  408
  13
  34
 • 69. Latvia
  347
  0
  1
 • 70. Bulgaria
  346
  8
  14
 • 71. Andorra
  334
  6
  1
 • 72. Bosnia and Herzegovina
  323
  6
  8
 • 73. Costa Rica
  314
  2
  3
 • 74. Slovakia
  314
  0
  2
 • 75. Tunisia
  312
  8
  2
 • 76. Uruguay
  304
  1
  0
 • 77. Taiwan*
  298
  2
  30
 • 78. Kazakhstan
  284
  1
  20
 • 79. Moldova
  263
  2
  2
 • 80. Jordan
  259
  3
  18
 • 81. North Macedonia
  259
  6
  3
 • 82. Kuwait
  255
  0
  67
 • 83. San Marino
  224
  22
  6
 • 84. Burkina Faso
  222
  12
  23
 • 85. Cyprus
  214
  5
  15
 • 86. Albania
  212
  10
  33
 • 87. Azerbaijan
  209
  4
  15
 • 88. Vietnam
  188
  0
  25
 • 89. Oman
  167
  0
  23
 • 90. Ghana
  152
  5
  2
 • 91. Malta
  151
  0
  2
 • 92. Uzbekistan
  144
  2
  7
 • 93. Senegal
  142
  0
  27
 • 94. Cameroon
  139
  6
  5
 • 95. Cuba
  139
  3
  4
 • 96. Brunei
  126
  1
  34
 • 97. Afghanistan
  120
  4
  2
 • 98. Venezuela
  119
  2
  39
 • 99. Sri Lanka
  117
  1
  11
 • 100. Nigeria
  111
  1
  3
 • 101. Honduras
  110
  3
  3
 • 102. West Bank and Gaza
  109
  1
  18
 • 103. Mauritius
  107
  3
  0
 • 104. Cambodia
  103
  0
  21
 • 105. Belarus
  94
  0
  32
 • 106. Kosovo
  94
  1
  1
 • 107. Georgia
  91
  0
  18
 • 108. Montenegro
  85
  1
  0
 • 109. Kyrgyzstan
  84
  0
  0
 • 110. Bolivia
  81
  1
  0
 • 111. Trinidad and Tobago
  78
  3
  1
 • 112. Rwanda
  70
  0
  0
 • 113. Congo (Kinshasa)
  65
  6
  2
 • 114. Paraguay
  59
  3
  1
 • 115. Liechtenstein
  56
  0
  0
 • 116. Bangladesh
  48
  5
  15
 • 117. Monaco
  46
  1
  1
 • 118. Kenya
  42
  1
  1
 • 119. Madagascar
  39
  0
  0
 • 120. Macau
  37
  0
  10
 • 121. Guatemala
  34
  1
  10
 • 122. Barbados
  33
  0
  0
 • 123. Uganda
  33
  0
  0
 • 124. Jamaica
  32
  1
  2
 • 125. Zambia
  29
  0
  0
 • 126. Togo
  25
  1
  1
 • 127. El Salvador
  24
  0
  0
 • 128. Ethiopia
  21
  0
  1
 • 129. Guyana
  20
  1
  0
 • 130. Congo (Brazzaville)
  19
  0
  0
 • 131. Djibouti
  18
  0
  0
 • 132. Mali
  18
  1
  0
 • 133. Niger
  18
  1
  0
 • 134. Maldives
  17
  0
  13
 • 135. Guinea
  16
  0
  0
 • 136. Haiti
  15
  0
  1
 • 137. Tanzania
  14
  0
  1
 • 138. Equatorial Guinea
  12
  0
  0
 • 139. Eritrea
  12
  0
  0
 • 140. Mongolia
  12
  0
  0
 • 141. Bahamas
  11
  0
  1
 • 142. Dominica
  11
  0
  0
 • 143. Namibia
  11
  0
  2
 • 144. Burma
  10
  0
  0
 • 145. Eswatini
  9
  0
  0
 • 146. Grenada
  9
  0
  0
 • 147. Saint Lucia
  9
  0
  1
 • 148. Syria
  9
  1
  0
 • 149. Laos
  8
  0
  0
 • 150. Libya
  8
  0
  0
 • 151. Mozambique
  8
  0
  0
 • 152. Seychelles
  8
  0
  0
 • 153. Suriname
  8
  0
  0
 • 154. Angola
  7
  2
  0
 • 155. Antigua and Barbuda
  7
  0
  0
 • 156. Gabon
  7
  1
  0
 • 157. Zimbabwe
  7
  1
  0
 • 158. Benin
  6
  0
  0
 • 159. Cabo Verde
  6
  1
  0
 • 160. Holy See
  6
  0
  0
 • 161. Sudan
  6
  1
  0
 • 162. Fiji
  5
  0
  0
 • 163. Mauritania
  5
  0
  2
 • 164. Nepal
  5
  0
  1
 • 165. Bhutan
  4
  0
  0
 • 166. Gambia
  4
  1
  0
 • 167. Nicaragua
  4
  1
  0
 • 168. Central African Republic
  3
  0
  0
 • 169. Chad
  3
  0
  0
 • 170. Liberia
  3
  0
  0
 • 171. Somalia
  3
  0
  0
 • 172. Belize
  2
  0
  0
 • 173. Guinea-Bissau
  2
  0
  0
 • 174. MS Zaandam
  2
  0
  0
 • 175. Saint Kitts and Nevis
  2
  0
  0
 • 176. Papua New Guinea
  1
  0
  0
 • 177. Saint Vincent and the Grenadines
  1
  0
  1
 • 178. Timor-Leste
  1
  0
  0

ข้อมูลโดย : Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering (JHU CCSE) อัปเดตข้อมูลล่าสุด : 29 มี.ค. 2563,08:00น. *ไม่มีผู้ติดเชื้อแล้ว

ข่าวอัปเดตล่าสุด