อัสสัมชัญ บางรัก เตรียมเปิดเทอม สลับวันเรียน ตามเลขคู่เลขคี่ ห้องละ 25 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
อัสสัมชัญ บางรัก รับเปิดเทอมแบบ New normal ป้องกันโควิด-19 คุมเข้มมาตรการด้านสาธารณสุขพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน

โรงเรียนอัสสัมชัญ เตรียมความพร้อมดูแลนักเรียนวันเปิดภาคเรียนที่จะมาถึงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยวางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 และขั้นตอนการเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

รมว.ศึกษาธิการ ตรวจความพร้อม ร.ร. ก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้

ปรับการเรียนการสอนใหม่แบบเน้น เว้นระยะห่าง (Social Distancing)

โดยจะให้นักเรียนมาเรียน ห้องละ 25 คน ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการกำหนด แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม เพื่อสลับวันมาเรียนที่โรงเรียน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 คือนักเรียนเลขที่คี่ และ กลุ่มที่ 2 คือนักเรียนเลขที่คู่ ซึ่งวันที่นักเรียนไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียน ต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตามตารางเรียนปกติพร้อมกับนักเรียนในห้อง ด้วยระบบ Microsoft Teams, AC Online Classroom พร้อมทั้งจัดเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ภายในห้องเรียน และภายในบริเวณโรงเรียน

โลกเปลี่ยน ครูพัฒนา “เพื่อเด็กไทย” ในสถานการณ์โควิด-19

เข้า-ออกทางเดียว วัดไข้ก่อนเข้าสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ต้องเข้าสู่จุดพักสังเกตอาการ

ส่วนขั้นตอนการเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ได้กำหนดจุดคัดกรองและการเข้า-ออก เพียงจุดเดียว ผ่านเครื่องสแกนใบหน้า (Face Scan) ในการตรวจวัดอุณหภูมิ และการบันทึกการเข้าเรียนและเข้าทำงานของบุคลากร ผ่านไปยังระบบแอพพลิเคชั่นที่ทางโรงเรียนอัสสัมชัญใช้อยู่เดิม

"สำหรับนักเรียนที่มีอุณหภูมิที่สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ต้องเข้าสู่จุดพักสังเกตอาการ โดยมีคุณครูงานสุขอนามัย และพยาบาลวิชาชีพ ตรวจสอบอาการและซักประวัติ เพื่อเข้าสู่การส่งต่อตามมาตรการที่โรงเรียนกำหนด โดยยึดแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข" 

อย่างไรก็ตาม ทุกคนที่เข้ามายังโรงเรียนอัสสัมชัญ ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และผ่านจุดคัดกรอง โดยผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่อหน่วยงานภายในโรงเรียนให้มาติดต่อได้หลังเวลา 08.00 น.

ขสมก.ผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม รับเปิดเทอม

พักกลางวันแบบเหลื่อมเวลา ใช้แอพพลิเคชั่นจ่ายค่าข้าว และพกกระติกน้ำดื่ม ​​​มาเอง

ในการรับประทานอาหารจะจัดเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร นักเรียนต้องนำกระติกน้ำดื่มติดตัวมาโรงเรียน ลดการสัมผัสในการซื้ออาหาร โดยใช้แอพพลิเคชั่นในการชำระค่าอาหาร เว้นระยะห่าง (Social Distancing) ในการนั่งรับประทานอาหาร ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนรับประทานอาหาร พนักงานโภชนาการทุกคนสวมหน้ากากอนามัย Face Shield ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน และหมวก ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ฯลฯ

มาสเตอร์โอภาส  ธิราศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และประธานกรรมการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์สำรวจประวัติการเจ็บป่วยและการเดินทางของนักเรียน และครอบครัว พร้อมดำเนินการตรวจสุขภาพบุคลากรของโรงเรียน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน หารือกับฝ่ายวิชาการในการจัดการเรียนการสอน ให้มีผลกระทบกับการเรียนรู้ของนักเรียนให้น้อยที่สุด

โซเชียลฯรณรงค์ เลิก ปักชื่อนักเรียน

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ