"รังสิมันต์ โรม"ชี้งบฯ กอ.รมน.สิ้นเปลือง ทำ ปชช.แตกแยก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


งบประมาณ “กองทัพ” ยังเป็นเป้าหมายหลัก ที่ ส.ส. พรรคก้าวไกล ยกมาอภิปราย โดยเฉพาะ “แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9,732 ล้านบาท ซึ่ง นายรังสิมันต์ โรม เห็นว่าถูกนำไปใช้โฆษณาชวนเชื่อ

TOP ประเด็นร้อน