บิ๊กตู่​ ตั้ง​ "10 นักกฎหมาย" ​สอบคดี​ "บอส​ อยู่วิทยา" แต่ไม่ก้าวล่วงอำนาจ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสั่งไม่ฟ้องดคี “บอส อยู่วิทยา” โดยไม่ให้ก้าวล่วงอำนาจเจ้าหน้าที่ในคดี และให้รายงานโดยตรงภายใน 30 วัน

“ประวิตร” ลั่น “ตระกูลผมไม่รู้จักตระกูลเขา” หลังน้องชายถูกพาดพิงช่วย “บอส อยู่วิทยา”

กมธ.ยุคสนช.เรียกสอบผู้เชี่ยวชาญความเร็ว จุดพลิกผันคดี "บอส อยู่วิทยา"

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย กรณีสั่งไม่ฟ้อง บอส-วรยุทธ อยู่วิทยา ทายาทเครื่องดื่มชูกำลัง Red Bull คดีขับรถชนตำรวจ หลังได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

 

ซึ่งมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวประกอบด้วย

ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ เป็นประธานคณะกรรมการ

 

และคณะกรรมการ มีดังนี้

1. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

2. ปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

3. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

4. เข็มชัย ชุติวงศ์ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

5. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ (ประเทศไทย)

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาธิน สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รักษาราชการแทน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

9. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.

 

โดย คณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายในดดี และเสนอแนะแนวทางเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย หรือวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ การปฏิบัติหน้าที่ และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนเสนอข้อแนะนำอื่นใดโดยไม่ก้าวล่วงหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในคดีดังกล่าว แล้วรายงานนายกรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ แต่หากนากรัฐมนตรีเห็นว่าข้อเสนอแนะในการปฏิรูปยังไม่แล้วเสร็จ อาจให้ขยายระยะเวลาอีกได้ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการรายงานเบื้องต้นต่อนายกรัฐมนตรีเป็นระยะทุก 10 วัน

เปิดสายสัมพันธ์ "ทนายบอส-กมธ.กฎหมาย สนช."

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ