GI เส้นทางยกระดับสินค้าชุมชน สู่ตลาดโลก

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


สินค้าชุมชนกันบ้าง เรามักได้ยินกันบ่อยๆ อย่าง กาแฟดอยตุง หมูย่างเมืองตรัง สับปะรดศรีราชา ไข่เค็มไชยา รายชื่อเหล่านี้จัดเป็นสินค้าขึ้นชื่อของพื้นต่างๆ เป็นสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพ แต่ทำอย่างไรถึงจะต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับให้เข้าไปสู่ห้างสรรพสินค้าหรือส่งออกตลาดต่างประเทศได้

TOP ประเด็นร้อน