พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 94 ทหาร เป็นกรณีพิเศษ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

พระราชทานยศ "พล.ร.อ. - พล.อ.อ." เป็นกรณีพิเศษ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ และ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ยศนายพลตำรวจ พล.ต.อ. -พล.ต.ต. 114 นาย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดี แก่ทางราชการ จำนวน 94 นาย  จาก 6 หน่วย อาทิ กองบัญชาการกองทัพไทย สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ 

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็ม 

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ