พระราชทานยศ "พล.ร.อ. - พล.อ.อ." เป็นกรณีพิเศษ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ และ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พระราชทานยศ พลเรือเอก – พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ แด่ พลเอกณัฐ อินทรเจริญ และ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน