เช็กรายชื่อ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลทุกเหล่าทัพ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ทุกเหล่าทัพ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ '3 ราชสกุลยุคล' เป็นนายทหารพิเศษ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ

เช็คชื่อที่นี่!! โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ 7,867 นายทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (เมษายน 2562) ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น จํานวน 8,608 ราย จากหลายสังกัด อาทิ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักปลัดกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก ออกทัพเรือ และกองทัพอากาศ 

ดังรายชื่อต่อไปนี้  คลิกอ่านรายชื่อ

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 94 ทหาร เป็นกรณีพิเศษ

 

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ