ลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2564  


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบแรก ตั้งแต่เดือนต.ค.–พ.ย. 2563 รอบสอง เดือนม.ค.–ก.ย. 2564 สำหรับผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565

กรมบัญชีกลางแจง "จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการล่าช้า"

ทั้งนี้นับอายุจนถึงวันที่ 1 ก.ย. 2565 ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย.2505 เนื่องจากผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.2505–1 ต.ค.2505 เป็นผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไปจากเดือนที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ คือเดือนต.ค.2565 ซึ่งเป็นปีงบประมาณ 2566  ดังนั้นกลุ่มผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย.2505–1 ต.ค.2505 สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนต.ค.2564 เป็นต้นไป

เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

-ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

-สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง

วิธีการลงทะเบียน

-ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง

-มอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน

(สามารถติดต่อได้ที่ เทศบาล องค์การบริการส่วนตำบล(อบต.) สำนักงานเขต ในพื้นที่ที่ผู้รับสิทธิ์มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)

รายละเอียดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-อายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท

-อายุ 70 - 79 ปี จะได้รับ 700 บาท

-อายุ 80 - 89 ปี จะได้รับ 800 บาท

-อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท 

วิธีรับเบี้ยผู้สูงอายุ

-รับเงินสดด้วยตนเอง

-รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

-โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ

-โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

กรมบัญชีกลาง เลื่อนจ่ายเบี้ย “ผู้สูงอายุ-คนพิการ” งบไม่เพียงพอ

 

 

 

 

 

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ