เปิดมาตรการ ศบค. แจงยิบคุมโควิด 4 โซน อะไรต้องปิด อะไรห้าม อะไรควบคุม!


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดรายละเอียด ข้อห้าม ข้อควรทำ กิจการควบคุม ใน 4 โซน พื้นที่ควบคุมสูงสุด  พื้นที่ควบคุม  พื้นที่เฝ้าระวังสูง  พื้นที่เฝ้าระวัง คุมโควิด-19

มติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติกำหนด พื้นที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อออกมาตรการควบคุมโรคที่เหมาะสม โดยกำหนดพื้นที่ 4 กลุ่ม พื้นที่ควบคุมสูงสุด  พื้นที่ควบคุม  พื้นที่เฝ้าระวังสูง  พื้นที่เฝ้าระวัง

ไม่มีล็อกดาวน์!! เช็กพื้นที่ 4 ระดับ กรุงเทพฯ 4 จังหวัด ควบคุม กำหนดเงื่อนไขเดินทาง -งานปีใหม่

เผย 3 จุดชายแดนเสี่ยง แรงงานลักลอบเข้าไทย

พื้นที่ควบคุมสูงสุด  คือ จ.สมุทรสาคร

มาตรการคือ

 • เร่งรัดการตรวจหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรม/กิจการที่เสี่ยง
 • แยกกักผู้ติดเชื้อ ด้วยการจัดตั้ง รพ.สนาม ตามขีดความสามารถ  
 • พิจารณาเยียวยาและดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวของผู้ติดเชื้อ
 • เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรค      สวมหน้ากากอนามัย 100 %  เน้นการทำความสะอาด (มือ, สถานที่หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยๆ)  หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก  มีการติดตั้ง Application หมอชนะ เพิ่มเติมจากการใช้ Application ไทยชนะ
 • จำกัดเวลาเปิด - ปิดสถานประกอบการที่มีความจำเป็น
 • ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
 • ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า - ออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาด
 • ควบคุมการเข้า - ออกของยานพาหนะ และบุคคลคนไทย โดยมิให้กระทบต่อการค้า และการอุตสาหกรรมมากเกินความจำเป็น
 • ให้มีการจัดตั้งด่านตรวจคัดกรอง จุดสกัด และสายตรวจ เพื่อให้มีการควบคุมและจำกัดการเข้า - ออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ใช้มาตรการ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ
 • สถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์
 • งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากทุกรูปแบบ
 • ทุกสถานประกอบการ และโรงงานที่ยังเปิดดำเนินการ ให้เน้นมาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พัก หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดให้พิจารณาหยุดการดำเนินการ
 • การประมงสามารถดำเนินการได้ แต่ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนการออกเรือ ตรวจหาเชื้อเชิงรุกทางทะเล

พื้นที่ควบคุม พื้นที่ติดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ มีผู้ติดเชื้อ มากว่า 10 ราย และมีแนวโน้มพื้นขึ้น  ศบค.ระบุ คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม นครปฐม และราชบุรี 

 • พิจารณาการตรวหาเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรม กิจการที่เสี่ยง
 • เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19  สวมหน้ากากอนามัย 100 % เน้นการทำความสะอาด (มือ, สถานที่หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยๆ) หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก มีการติดตั้ง Application หมอชนะ ตามความเหมาะสม เพิ่มเติมจากการใช้Application ไทยชนะ
 • พิจารณาจำกัดเวลาเปิด - ปิดสถานประกอบการที่มีความจำเป็นตามความเหมาะสม
 • พิจารณาปิดหรือจำกัดเวลาเปิด -ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
 • ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า - ออกจากพื้นที่
 • ให้ประสานการจัดตั้งด่านคัดกรองกับจังหวัดพื้นที่สีแดงตามความเหมาะสม
 • ให้มีการใช้มาตรการ Work from Home สำหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่สีแดง(สมุทรสาคร)
 • ให้สถานศึกษาพิจารณาหยุดการเรียนการสอน หรือปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ตามสถานการณ์ในพื้นที่
 • หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก
 • สถานประกอบการและโรงงานที่ยังคงเปิดดำเนินการ ให้เน้นมาตรการป้องกันโควิด-19  ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พักคนงาน หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ ศบค.กำหนด ให้พิจารณาหยุดการดำเนินการ
 • เฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวที่มาจากพื้นที่สีแดง หากตรวจพบให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ

พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อ น้อยกว่า 10 ราย แต่แนวโน้มควบคุมสถานการณ์ได้ ซึ่งมีมากกว่า 25 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อระลอกใหม่

 • เร่งรัดการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรม/กิจการที่เสี่ยง
 • เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัย 100 % เน้นการทำความสะอาด (มือ, สถานที่และอุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยๆ) หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก มีการติดตั้งและสแกน Application ไทยชนะอยู่เสมอ
 • พิจารณาปิดหรือจำกัดเวลาเปิด - ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามความเหมาะสม
 • ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า - ออกจากพื้นที่
 • พิจารณาใช้มาตรการ Work from Home ตามความเหมาะสม
 • พิจารณาใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของระบบตามความเหมาะสม
 • หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากทุกรูปแบบ 

เช็กพื้นที่โควิดกระจาย 27 จังหวัด ติดเชื้อทะยาน 105 คน จับตาศบค.ชุดใหญ่แบ่ง 4โซน ล็อกดาวน์ - ปิดสถาน...

พื้นที่เฝ้าระวัง  พื้นที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่จะมีผู้ติดเชื้อ 

 • ให้มีการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรมกิจการที่เสี่ยง
 • เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สวมหน้ากากอนามัย 100 % เน้นการทำความสะอาด (มือ, สถานที่หรืออุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยๆ) หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก มีการติดตั้งและสแกน Application ไทยชนะอยู่เสมอ
 • พิจารณาปิดหรือจำกัดเวลาเปิด - ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามความเหมาะสม
 • ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า - ออกจากพื้นที่
 • หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากหากมีความจำเป็นต้อง ดำเนินการให้มีการปรึกษาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดย  

ให้พิจารณาลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมลง
ให้มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม
ให้มีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้วางแผนไว้

อย่างไรก็ตามอำนาจในการออกคำสั่งตามลักษณะพื้นที่ ศบค.มอบให้เป็นของผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดพิจารณา

ร้านตามสั่ง เตรียมงดขายเมนูทะเล หวั่น ลูกค้ากลัวโควิด-19

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ