​แม่ทัพภาค 3 ยันชายแดนยังปกติหลังเมียนมาร์ปะทะกะเหรี่ยงดีเคบีเอ