​รายงานพิเศษ : แร่ใยหินสารก่อมะเร็งใกล้ตัว (คลิป)

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ถือเป็นอันตรายที่อยู่ใกล้ตัว สำหรับวัสดุของใช้ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ แม้จะมีการพูดถึงและตระหนักถึงอันตรายมาแล้วระยะหนึ่ง แต่ล่าสุดยังพบว่า ไทยยังคงมีข้อมูลการนำเข้าแร่ใยหินไครโซไทล์ปีละถึงประมาณ 60,000 ตัน จากรัสเซีย โดยเฉพาะในกิจการกระเบื้องมุงหลังคาที่หลายยี่ห้อยังคงฝ่าฝืน แม้นโยบายด้านสุขภาพมีความพยายามทำให้ไทยปลอดแร่ใยหินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

TOP ประเด็นร้อน