​กสทช.ผ่อนผันให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล จ่ายค่าธรรมเนียมตามอัตราก้าวหน้า