ม็อบสหภาพฯ รุมฉีกเสื้อผู้จัดการแอร์ฟรานซ์ขาดวิ่น หลังมีแผนปรับลดพนักงาน 2,900 ตำแหน่ง